ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Comissions informatives

Constituïdes per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que siguen propis del seu àmbit. Estan integrades per representants de tots els grups municipals. El nombre de regidors i regidores que pot designar cada grup municipal per a formar part de les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del ple. Les sessions de les respectives comissions es convoquen quan hi han assumptes per a ser sotmesos al ple o l'alcaldia demana el dictamen d'una comissió sobre una qüestió concreta.

De conformitat amb el previst en l'article 20.1.c) de la Llei 7/85 de 2 d'abril 7 i en l'article 31.3) de la Llei Valenciana de Règim Local (Llei 8/2010 de 23 de juny) i vista la proposta de l'Alcaldia sobre composició i denominació de les comissions municipals informatives permanents les funcions de les quals seran les de dictaminar assumptes que se sotmeten al Ple dins del seu àmbit de competències per raó de la matèria, que es concreten així:

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS

Competències: Esta àrea assumix les funcions de planificació, coordinació general i control d'hisenda, pressupost, gestió financera, recursos fiscals, contractació i subministraments, organització dels recursos humans, patrimoni municipal, seguretat ciutadana i protecció civil. També impulsa i coordina la recuperació i promoció econòmica, el foment de l'ocupació estable i de qualitat, la gestió d'empreses públiques, el consum, el pla d'impuls al comerç local, els mercats. Coordina també l'administració transparent i la
incorporació de ferramentes participatives i de col·laboració de la ciutadania en la gestió municipal: el Govern Obert, incidint especialment en l'administració electrònica, Internet, la comunicació i la gestió de recursos informàtics i tecnològics al servei de la participació ciutadana. D'altra banda, coordina el desenvolupament d'un projecte de turisme natural i cultural sostenible vinculat a la Ruta de l'Aigua, principalment.

Integrants de la Comissió:

PSOE:
Bartolomé Nofuentes López
Juan Antonio Medina Cobo
María Teresa Ibáñez Martínez
Consuelo Campos Malo
Cristina Mora Luján
Lucía Fernández Sevilla
Suplents: José A. Zapata Martínez
Borja García Peinado

PP:
Amparo Mora Castellá
José Miguel Sanmartín Aguilar
Suplent: Mercedes Monzó Sancho

COMPROMÍS:
Rosa Mª García Asensio
Xavier Torres i Medina
Suplent: Onofre Espinós Armero

SÍ SE PUEDE:
Sergio Gavilán Navarrete
Suplent: Daniel Jaén Gomáriz

CIUDADANOS:
Francisco Javier Soler Coll

La Comissió Especial de Comptes actuarà com a Comissió Informativa Permanent en Economia i Hisenda, amb la denominació citada.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT

És l'àrea encarregada de la planificació i gestió urbanística, tramita i gestiona les llicències urbanístiques i d'activitats, i executa la conservació i el manteniment dels edificis municipals i espais públics. Impulsa i desenvolupa els plans d'eficiència energètica, cicle hidràulic, sostenibilitat, protecció de l'agricultura, trànsit i mobilitat urbana, dotació, renovació i manteniment de zones verdes. S'ocupa de la gestió de residus urbans, neteja viària, manteniment de carrers, places i espais públics.

Integrants de la Comissió:

PSOE:
Juan Antonio Medina Cobo
Manuel Díaz Montero
Bartolomé Nofuentes López
Borja García Peinado
José A. Zapata Martínez
Lucía Fernández Sevilla
Suplents: Consuelo Campos Malo
Amparo Torner Durán

PP:
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mercedes Monzó Sancho
Suplent: Consuelo García Santaemilia

COMPROMÍS:
Onofre Espinós Armero
Xavier Torres i Medina
Suplent: Rosa Mª García Asensio

SÍ SE PUEDE:
Daniel Jaén Gomáriz
Suplent: Sergio Gavilán Navarrete

CIUDADANOS:
Francisco Javier Soler Coll

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS

Assumix les funcions dels serveis socioculturals dirigits a la ciutadania. Engloba el foment i desenvolupament d'activitats culturals, posant l'accent en la promoció dels artistes locals, la gestió dels equipaments culturals, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, la catal·logació, protecció i divulgació del patrimoni material e immaterial local, així com els programes de promoció del valencià i normalització lingüística. Assumix també la gestió dels programes dirigits a l'escolarització, l'elaboració del mapa escolar i el manteniment dels centres educatius, l'impuls de Quart de Poblet Ciutat Educadora. També inclou la dinamització i serveis a la joventut, la coordinació i gestió de la promoció de l'esport, l'atenció a la infància i l'adolescència i el desenvolupament de programes d'igualtat entre homes i dones, i de respecte a la diversitat sexual i afectiva. Coordina les polítiques de participació ciutadana, proximitat i convivència.

Integrants de la Comissió:

PSOE:
Cristina Mora Luján
Consuelo Campos Malo
Manuel Díaz Montero
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán
Juan Medina Cobo
Suplents: Bartolomé Nofuentes López
José A. Zapata Martínez

PP:
Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia
Suplent: Amparo Mora Castellà

COMPROMÍS:
Onofre Espinós Armero
Rosa Mª García Asensio
Suplent: Xavier Torres i Medina

SÍ SE PUEDE:
Daniel Jaén Gomáriz
Suplent: Sergio Gavilán Navarrete

CIUDADANOS:
Francisco Javier Soler Coll

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I FAMÍLIA

Coordina i gestiona les actuacions orientades a enfortir i garantir la cohesió social i el suport a les famílies, l'Estat del Benestar. Executa els programes dirigits a protegir la salut comunitària, entre els quals es troba el Pla Municipal de Drogodependències, i el desenvolupament de programes d'atenció, participació i promoció del benestar de les persones majors. Coordina el Pla Municipal d'Accessibilitat i els programes de pau i solidaritat.

Integrants de la Comissió:

PSOE:
María Teresa Ibáñez Martínez
Lucía Fernández Sevilla
Amparo Torner Durán
Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Cristina Mora Luján
Suplents: Manuel Díaz Montero
Borja García Peinado

PP:
Amparo Mora Castellá
Consuelo García Santaemilia
Suplent: José Miguel Sanmartín Aguilar

COMPROMÍS:
Rosa Mª García Asensio
Xavier Torres i Medina
Suplent: Onofre Espinós Armero

SÍ SE PUEDE:
Sergio Gavilán Navarrete
Suplent: Daniel Jaén Gomáriz

CIUDADANOS:
Francisco Javier Soler Coll

 

Publicat el: 22 de Juliol de 2015
Indicadors de transparència
Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Botó Cita Prèvia Genèric Accés pague els seus rebuts online Imatge OVT
PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat