ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Vostè es troba ací: Inicio  AJUNTAMENT  Policia  Estructura

Educació viària

CAMPANYA D'EDUCACIÓ VIAL

PORT ED VIA

La Policia Local de Quart de Poblet, en col·laboració amb els col·legis d'esta localitat, desenvolupa des de l'any 2007 un programa d'Educació Vial destinat als escolars d'Educació Primària promogut per les regidories de Seguretat Ciutadana i Trànsit i d'Educació.

L'aplicació d'este programa s'està realitzant en els col·legis Constitució, Sagrat Cor, Villar Palasí, Purísima Concepció, Ramón Laporta i Sant Enric.

Tal programa està arribant a un total de 865 alumnes de tots els nivells de Primària, té una estructura evolutiva al llarg de les distintes etapes de la formació dels alumnes el qual va començar el curs 2007/2008 i els objectius, del qual continguts i activitats són:

ED. VIAL 1

Educació Primària. 1 Curs

OBJECTIUS:

- Consolidació d'hàbits de caràcter vial desenvolupant l'observació visual, auditiva i psicomotriz relacionats amb la noció espacial.

- Aprendre a relacionar els codis dels senyals amb el seu significat.

- Reconéixer i respondre adequadament a senyals acústics i lluminoses.

- Aprendre com ha de reaccionar un vianant quan hi ha un Agent dirigint el trànsit.

- Desenvolupar la coordinació i el control dinàmic del propi cos.

- Aprendre a caminar pel carrer sense provocar situacions de risc d'accident.

- Aprendre a creuar un carrer des de distints llocs.

- Aprendre a utilitzar els sistemes de retenció de l'automòbil.

- Aprendre a pujar, baixar i col·locar-se adequadament en un automòbil.

- Implicació dels alumnes en la importància de la situació especial de les entrades i eixida escolars.

- Implicació dels alumnes en la importància dels sistemes de subjecció en un vehicle, especialment amb xiquets en el trasllat d'estos al col·legi.

- Implicació dels alumnes a afavorir l'empatia amb educació, respecte i informació.

- Implicació de l'Agent a establir una relació més directa amb els alumnes en relació al trànsit.

- Implicació del personal del Centre Docent a contribuir i col·laborar que tota l'activitat escolar, inclosos els trasllats siga segura.

- Implicació dels pares i acompanyants dels escolars en la col·laboració i respecte ejemplarizantes.

- Implicació dels pares i acompanyants en què el trasllat dels escolars es realitze amb el mínim risc possible, i poder prendre eixe exemple per a exterioritzar-ho fora de l'activitat escolar, especialment amb menors la responsabilitat del qual recau sobre les persones adultes.

- Implicació dels conductors que solen freqüentar tals llocs a respectar als vianants independentment de la presència d'Agents, especialment en estos horaris.

CONTINGUTS:

- La ciutat sense senyals.

- Els senyals verticals.

- Les Marques Vials.

- Les llums del semàfor i alternatives.

- Les indicacions de l'Agent.

- Parts del carrer.

- Utilització de la vorera, del pas de vianants i del semàfor.

- Formes d'indicar als conductors que es va a utilitzar el pas de vianants.

- Distints llocs per a creuar el carrer (Pas de Vianants amb/sense obstacle, en cantó, entre vehicles estacionats).

- Forma de creuar el carrer: Ajudar, parar, comprovacions, velocitat, elecció del moment.

- Justificació i utilització del cinturó de seguretat.

- Pujada, baixada i col·locació en automòbil.

ACTIVITATS:

- Dinàmiques de vocabulari, de psicomotricitat, d'orientació.

- Endevinalles.

- Realització per parelles d'encreuaments de carrer per distints llocs amb diverses dificultats.

- Diverses recreacions i observacions en l'exterior.

- Demostracions de funcionament de sistemes de retenció.

- Narració de conte.

- Realització de dibuix lliure relacionat amb el conte.

ED. VIAL 2

Educació Primària. 2n Curs

OBJECTIUS:

- Consolidació d'hàbits de caràcter vial desenvolupant l'observació visual, auditiva i psicomotriz relacionats amb la noció espacial.

- Conéixer el carrer i els seus elements.

- Aprendre a caminar pel carrer sense provocar situacions de risc d'accident.

- Aprendre la forma de creuar un carrer.

- Aprendre a creuar pel lloc més segur.

- Aprendre els avantatges de ser vistos quan enfosquix.

- Aprendre a relacionar els codis dels senyals amb el seu significat.

- Reconéixer i respondre adequadament a senyals acústics i lluminoses.

- Aprendre com ha de reaccionar un vianant quan hi ha un Agent dirigint el trànsit.

- Reforçar l'ús del sistema de retenció de l'automòbil.

- Aprendre a pujar, baixar i col·locar-se adequadament en un automòbil.

CONTINGUTS:

- La ciutat sense senyals.

- Les senyals verticals.

- Les Marques Vials.

- Les llums del semàfor i alternatives.

- Les indicacions de l'Agent.

- Parts del carrer.

- Vocabulari dels elements que componen les vies públiques.

- Utilització de la vorera, del pas de vianants i del semàfor.

- Formes d'indicar als conductors que es va a utilitzar el pas de vianants.

- Distints llocs per a creuar el carrer (Pas de Vianants amb/sense obstacle, en cantó, entre vehicles estacionats).

- Forma de creuar el carrer: Ajudar, col·locació, parar, comprovacions, velocitat, elecció del moment.

- Justificació i utilització del cinturó de seguretat.

- Pujada, baixada i col·locació en automòbil.

ACTIVITATS:

- Dinàmiques de vocabulari, de psicomotricitat, d'orientació.

- Endevinalles.

- Realització per parelles d'encreuaments de carrer per distints llocs amb diverses dificultats.

- Diverses recreacions i observacions en l'exterior.

- Recreació de les distintes situacions d'actuació dels sistemes de retenció.

- Narració de conte amb associació de gestos.

- Realització de dibuix lliure relacionat amb el conte.

ED. VIAL 3

Educació Primària. 3r Curs

OBJECTIUS:

- Consolidació de conductes vials per a no crear situacions de risc com a vianants i/o viatgers.

- Relacionar els noms dels senyals amb el seu significat.

- Reconéixer i respondre adequadament als diversos senyals.

- Reconéixer i respondre adequadament a senyals acústics i lluminoses.

- Aprendre com ha de reaccionar un vianant quan hi ha un Agent dirigint el trànsit.

- Reforçar conductes per a anar per la via pública, així com l'elecció del lloc més segur i les formes més segures per a creuar-la, no creant situacions de risc.

- Aprendre a transitar per on no hi ha vorera.

- Desenvolupar la coordinació i el control dinàmic del propi cos.

- Aprendre a utilitzar els sistemes de retenció de l'automòbil.

- Aprendre a pujar, baixar i col·locar-se adequadament en un automòbil.

- Aprendre a triar llocs adequats on realitzar jocs de moviment, així com passejos amb bicicleta.

CONTINGUTS:

- Els senyals verticals.

- Les Marques Vials.

- Les llums del semàfor i alternatives.

- Les indicacions de l'Agent.

- Característiques dels llocs que no tenen vorera i normes per a la seua utilització.

- Parts del carrer.

- Utilització de la vorera, del pas de vianants i del semàfor.

- Formes d'indicar als conductors que es va a utilitzar el pas de vianants.

- Llocs i formes per a creuar el carrer (Pas de Vianants amb/sense obstacle, cantons, entre vehicles estacionats).

- Forma de creuar el carrer: Ajudar, parar, comprovacions, velocitat, elecció del moment.

- Llocs on jugar segurs.

- Llocs per on passejar amb bicicleta.

- Justificació i utilització del cinturó de seguretat.

- Pujada, baixada i col·locació en automòbil.

ACTIVITATS:

- Dinàmiques de vocabulari, de psicomotricitat, d'orientació.

- Endevinalles.

- Realització per parelles d'encreuaments de carrer per distints llocs amb diverses dificultats.

- Diverses recreacions i observacions en l'exterior.

- Demostracions de funcionament de sistemes de retenció.

- Projecció de pel·lícula sobre conductes de vianants i ciclistes.

- Realització de dibuix lliure relacionat amb els personatges de la projecció.

- Dinàmica d'assignació de gestos i noms al contingut dels senyals.

- Localització d'actituds incorrectes en un dibuix amb situacions treballades durant el curs.

ED. VIAL 5

Educació Primària. 4t Curs

OBJECTIUS:

- Consolidació de conductes per a no crear situacions de risc com a vianants, viatgers i/ conductors de bicicleta.

- Conéixer les normes bàsiques de la circulació amb bicicleta.

- Reconéixer i respondre adequadament a la diversa senyalització referent al trànsit.

- Aprendre a relacionar els codis dels senyals amb el seu significat.

- Reconéixer i respondre adequadament a senyals acústics i lluminoses.

- Aprendre com ha de reaccionar un vianant o conductor quan hi ha un Agent dirigint el trànsit.

- Reforçar conductes per a anar per la via pública, així com l'elecció del lloc més segur i les formes més segures per a creuar-la, no creant situacions de risc.

- Aprendre a creuar un carrer des de distints llocs.

- Desenvolupar la coordinació i el control dinàmic del propi cos.

- Reforçar la forma de comportar-se com a viatger.

- Aprendre a utilitzar els sistemes de retenció de l'automòbil.

- Aprendre a pujar, baixar i col·locar-se adequadament en un automòbil.

CONTINGUTS:

- El llenguatge no verbal de la senyalització.

- Els senyals verticals.

- Les Marques Vials.

- Les llums del semàfor, així com les seues alternatives.

- Les indicacions de l'Agent.

- Parts del carrer.

- Utilització de la vorera, del pas de vianants i del semàfor.

- Formes d'indicar als conductors que es va a utilitzar el pas de vianants.

- Distints llocs per a creuar el carrer (Pas de Vianants amb/sense obstacle, en cantó, entre vehicles estacionats).

- Forma de creuar el carrer: Ajudar, parar, comprovacions, velocitat, elecció del moment.

- Elements de seguretat en l'automòbil.

- Justificació i utilització del cinturó de seguretat.

- Pujada, baixada i col·locació en automòbil.

- Elements de la bicicleta.

- Posició i dimensions de la bicicleta.

- La circulació amb bicicleta amb altres vehicles.

ACTIVITATS:

- Dinàmiques de vocabulari, de psicomotricitat, d'orientació.

- Dinàmica de missatges en clau.

- Relacionar fases de colors amb senyals de l'Agent que regula el trànsit.

- Realització per parelles d'encreuaments de carrer per distints llocs amb diverses dificultats.

- Diverses recreacions i observacions en l'exterior.

- Comprovació de la duració de les diverses fases de distints semàfors.

- Demostracions de funcionament de sistemes de retenció.

- Explicació sobre la forma de fer el reglatge a la bicicleta.

- Circular amb bicicleta per un simulador de circulació amb senyalització canviant.

ED. VIAL 5

Educació Primària. 5t Curs

OBJECTIUS:

- Conéixer l'actitud que han de seguir els vianants quan transiten per distints llocs i davant de diverses situacions.

- Conéixer l'actitud que han de seguir els viatgers quan pugen, baixen i ocupen un automòbil.

- Refermar les normes bàsiques de la circulació amb bicicleta i en convivència amb altres vehicles.

- Reconéixer el significat de la diversa senyalització referent al trànsit.

CONTINGUTS:

- Les claus de la comunicació vial: geomètriques, cromàtiques i simbòliques.

- Les Marques Vials.

- Els semàfors.

- Les indicacions de l'Agent.

- Comportament de vianants en carrer, en carretera, en interior de vehicle.

- Elements de seguretat per als vianants i viatgers.

- La circulació amb bicicleta amb altres vehicles.

ACTIVITATS:

- Dinàmiques de creació de grups subdividits en especialistes.

- Creació individual com a especialista per a l'aportació al grup, de preguntes i/o proves sobre diversos grups de senyals.

- Creació individual com a especialista per a l'aportació al grup, de preguntes i/o proves sobre vianants i viatgers.

- Demostracions de funcionament de llanternes i elements fluorescents i reflectors.

- Projecció de muntatge amb situacions sobre vianants i viatgers.

- Circular amb bicicleta per un simulador de trànsit real amb senyalització canviant.

- Concurs d'equips amb preguntes o proves elaborades prèviament per cada alumne especialista de cada equip.

ED. VIAL 6

Educació Primària. 6t Curs

OBJECTIUS:

- Consolidació d'hàbits de caràcter vial desenvolupant l'observació visual, auditiva i psicomotriz relacionats amb la noció espacial.

- Aprendre a relacionar els codis dels senyals amb el seu significat.

- Reconéixer i respondre adequadament a senyals acústics i lluminoses.

- Aprendre com ha de reaccionar un vianant quan hi ha un Agent dirigint el trànsit.

- Desenvolupar la coordinació i el control dinàmic del propi cos.

- Aprendre a caminar pel carrer sense provocar situacions de risc d'accident.

- Aprendre a creuar un carrer des de distints llocs.

- Aprendre a utilitzar els sistemes de retenció de l'automòbil.

- Aprendre a pujar, baixar i col·locar-se adequadament en un automòbil.

CONTINGUTS:

- La ciutat sense senyals.

- Les senyals verticals

- Les Marques Vials.

- Les llums del semàfor i alternatives.

- Les indicacions de l'Agent.

- Parts del carrer.

- Utilització de la vorera, del pas de vianants i del semàfor.

- Formes d'indicar als conductors que es va a utilitzar el pas de vianants.

- Distints llocs per a creuar el carrer (Pas de Vianants amb/sense obstacle, en cantó, entre vehicles estacionats).

- Forma de creuar el carrer: Ajudar, parar, comprovacions, velocitat, elecció del moment.

- Justificació i utilització del cinturó de seguretat.

- Pujada, baixada i col·locació en automòbil.

ACTIVITATS:

- Dinàmiques de vocabulari, de psicomotricitat, d'orientació.

- Endevinalles.

- Realització per parelles d'encreuaments de carrer per distints llocs amb diverses dificultats.

- Diverses recreacions i observacions en l'exterior.

- Demostracions de funcionament de sistemes de retenció.

- Narració de conte.

- Realització de dibuix lliure relacionat amb el conte.

 

Publicat el: 13 d’Abril de 2010
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Botó Cita Prèvia Genèric Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Fracciona els teus IMPOSTOS
Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat